Phương thức thanh toán

Hiện tại, Chưa có phương thức thanh toán chính thức cho Marina Riverside (Sẽ được cập nhật sau ngày 04/06/2018)

Phương thức thanh toán dự kiến:

  • 30 triệu tiền giữ chỗ (Không mua sẽ hoàn lại sau ngày mở bán)
  • Đến ngày mở bán, ký hợp đồng mua bán => Sau 7 ngày thanh toán 30% giá trị căn hộ (Đã bao gồm 30 triệu giữ chổ)
  • Khi nhận nhà, thanh toán 70% chi phí căn hộ + 2% chi phí bảo trì